АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА

ОБАВЕШТЕЊА

21.12.
2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

Извештај за избор у звање предавача ван радног односа доступан је на увид јавности у Библиотеци одсека Урошевац - Лепосавић. Јавност се обавештава на интернет страници Одсека Урошевац - Лепосавић и Академије.

03.12.
2021.
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и пријем у радни однос наставника.

02.12.
2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на конкур за избор једног наставника у звање професора струковних студија ставља се на увид јавности. Извештај се може погледати у библиотеци у седишту Академије од 02.12.2021 године до 01.01.2022. године.

23.11.
2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

Извештај за избор у звање предавача ван радног односа доступан је на увид јавности у Библиотеци одсека Пећ - Лепосавић. Јавност се обавештава на интернет страници Одсека Пећ - Лепосавић и Академије.

10.11.
2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Извештај комисије о пријављеном кандидату на конкурс за избор једног наставника страног језика, за наставни предмет Енглески језик, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана

10.11.
2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗБОР НАСТАВНИКА

Извештај комисије о пријављеном кандидату на конкурс за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу научну пбласт транспорт опасног терета и логистика, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана

06.10.
2021.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Академија струковних студија косовско метохијска оглашава конкурсе за упис студената на специјалистичким и мастер струковним студијама.

01.10.
2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022

Настава у зимском семестру школске 2021/2022. године на одсецима Академије струковних студија косовско метохијска почиње у понедељак 04.10.2021. године и одвијаће се према утврђеном распореду наставе истакнутом на сајту Одсека Пећ - Лепосавић, Одсека Звечан и Одсека Урошевац - Лепосавић.

24.09.
2021.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години.

 • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека: од 24. до 27. септембра 2021. године од 09 до 14 часова.
 • Полагање пријемног испита 28. 09. 2021. године у 10 часова у просторијама Одсека.
 • Објављивање привремене ранг листе до 28. септембра 2021. године.
 • Објављивање коначне ранг листе 29. септембра 2021. године.
 • Упис примљених кандидата: 30. септембра 2021. године.

14.09.
2021.
ОБЈЕДИЊЕНА КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Коначна ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 08.09.2021. године у просторијама одсека.

13.09.
2021.
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКЕ КРЕДИТЕ И СТИПЕНДИЈЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурсе за доделу студентских кредита и стипендија. Детаље конкурса можете видети на линковима, а за додатна питања можете се обратити студентској служби.

09.09.
2021.
ОБЈЕДИЊЕНА ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Привремена ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 08.09.2021. године у просторијама одсека.

08.09.
2021.
КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У СТУДЕНТСКИ ДОМ

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2021/2022. годину.

30.08.
2021.
ЦЕНОВНИК

Ценовник о пружању административних услуга на нивоу по одсецима можете погледати ОВДЕ.

23.08.
2021.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години.

 • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека: од 01. до 03. септембра 2021. године од 09 до 14 часова.
 • Полагање пријемног испита 08. 09. 2021. године у 10 часова у просторијама Одсека.
 • Објављивање привремене ранг листе до 09. септембра 2021. године.
 • Објављивање коначне ранг листе до 13. септембра 2021. године.
 • Упис примљених кандидата: од 14. до 17. септембра 2021. године.
 • Цео конкурс можете погледати овде: КОНКУРС

15.07.
2021.
ИЗВЕШТАЈ

Извештај о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање једног предавача

06.07.
2021.
ОБЈЕДИЊЕНА КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Коначна ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 30.06.2021. године у просторијама одсека.

06.07.
2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Извештај комисије о пријављеном кандидату на конкурс за избор једног наставника страног језика, за наставни предмет Енглески језик, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана

30.06.
2021.
ОБЈЕДИЊЕНА ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Привремена ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 30.06.2021. године у просторијама одсека.

21.05.
2021.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години укупно 880 студената, од којих 400 на студије из буџета и 480 који плаћају школарину.

 • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека : од 21. до 25. јуна 2021. године од 09 до 14 часова.
 • Полагање пријемног испита 30. 06. 2021. године у 10 часова у просторијама Одсека.
 • Објављивање привремене ранг листе до 01. јула 2021. године.
 • Објављивање коначне ранг листе до 05. јула 2021. године.
 • Упис примљених кандидата: од 06. до 09. јул 2021. године.
 • Цео конкурс можете погледати овде: КОНКУРС

О АКАДЕМИЈИ

Академија струковних студија косовско метохијска основана је Одлуком Владе Републике Србије број: 022-5273/2019 од 21. новембра 2019. године („Службени гласник РС“ број 82/2019) статусном променом спајања три високошколске установе:

Академија је самостална високошколска установа, која остварује основне струковне, специјалистичке струковне и мастер струковне студије из две или више области из чл. 37. Закона о високом образовању, у складу са дозволом за рад.

Академија послује на основу Дозволе за рад издате од стране министарства надлежног за послове високог образовања.

zgrada akademije

ОДСЕЦИ АКАДЕМИЈЕ