АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА

ЦЕНОВНИК О ПРУЖАЊУ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА

Објављен дана 30.08.2021. године

 • 1. Накнада трошкова за пријемни испит

  2.000

 • 2. Наканада трошкова признавања одговарајућег пријемног испита са друге високошколске установе

  2.000,00

 • 3. Трошкови уписа на ОСС (сет за упис-пријава, ШВ образац, индекс)

  2.000,00

 • 4. Висина школарине за самофинансирајуће студенте на ОСС

  50.000,00

 • 5. Висина школарине за студенте на ССС

  65.000

 • 6. Висина школарине за студенте на МСС

  100.000,00

 • 7. Висина школарине за студента страног држављанина (по години студија)

  1.000 евра

 • 8. Накнада трошкова уписа предмета из претходних година студија (ОСС)

  ЕСПБ (неположени испити) x 800 динара

 • 9. Накнада трошкова уписа предмета из претходних година студија (ССС)

  ЕСПБ (неположени испити) x 1.000 динара

 • 10. Накнада трошкова уписа предмета из претходних година студија (МСС)

  ЕСПБ (неположени испити) x 1.500 динара

 • 11. Студентско осигурање (ОСС, ССС, МСС)

  1.000,00

 • 12. Овера семестра за студенте на буџету

  1.000,00

 • 13. Овера семестра за самофинансирајуће студенте

  2.000,00

 • 14. Овера семестра за студенте на буџету после предвиђеног рока

  2.000,00

 • 15. Овера семестра за самофинансирајуће студенте после предвиђеног рока

  4.000,00

 • 16. Пријава по испиту за студенте на буџету

  400,00

 • 17. Пријава по испиту за самофинансирајуће студенте

  1.000,00

 • 18. Пријава по испиту за студенте из буџета после предвиђеног рока

  1.000,00

 • 19. Пријава по испиту за самофинансирајуће студенте после предвиђеног рока

  2.000,00

 • 20. Пријава по испиту за полагање испита пред комисијом по испиту (плаћају сви студенти)

  5.000,00

 • 21. Признавање испита за студенте који прелазе са друге високошколске установе (по испиту)

  1.000,00

 • 22. Пријава за одбрану завршног рада на ОСС

  10.000,00

 • 23. Издавање уверења на ОСС

  2.000,00

 • 24. Издавање дипломе на ОСС

  6.000,00

 • 25. Трошкови уписа на ССС (сет за упис-пријава, ШВ образац, индекс)

  3.000,00

 • 26. Пријава испита на ССС

  1.000,00

 • 27. Овера семестра на ССС

  2.000,00

 • 28. Овера семестра на ССС после предвиђеног рока

  4.000,00

 • 29. Пријава за одбрану специјалистичког рада

  10.000,00

 • 30. Издавање уверења на ССС

  3.000,00

 • 31. Издавање дипломе на ССС

  7.000,00

 • 32. Упис на МСС (сет за упис)

  4.000,00

 • 33. Пријава испита на МСС

  1.500,00

 • 34. Овера семестра на МСС

  2.500,00

 • 35. Пријава за одбрану мастер рада

  15.000,00

 • 36. Издавање уверења на МСС

  5.000,00

 • 37. Издавање дипломе МСС

  10.000,00

 • 38. Издавање потврда о статусу студента (осим за регулисање здравственог осигурања, права на породичну пензију, права на смештај и исхрану у студентском дому, за студентски кредит и стипендију

  800,00

 • 39. Издавање уверења о положеним испитима

  3.000,00

 • 40. Издавање дупликата дипломе

  10.000,00

 • 41. Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи

  12.000,00

 • 42. Издавање дупликата индекса

  4.000,00

 • 43. Исписница

  5.000,00

 • 44. Обнова године

  50% школарине

 • 45. Обнова апсолвентског стажа

  50% школарине

 • 46. Промена смера за све студенте

  3.000,00

 • 47. Накнада трошкова издавања наставног плана и програма (по предмету)

  500,00

 • 48. Трошкови уписа студената по еквиваленцији (чије је школовање трајало шест семестара)

  15.000,00