АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА

КОНТАКТ

Академија струковних студија косовско метохијска

Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић

Телефон: +381 28 83 780

E-mail: office@akademijakm.edu.rs


Одсек Пећ - Лепосавић

Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић

Телефон: +381 28 83 780

E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs

Одсек Звечан

Адреса: Нушићева бр. 6, 38227 Звечан

Телефон: +381 28 664 179

E-mail: office.zvecan@akademijakm.edu.rs

Одсек Урошевац - Лепосавић

Адреса: 24. Новембар бб, 38218 Лепосавић

Телефон: +381 28 84 106

E-mail: office.urosevac@akademijakm.edu.rs