АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

povelja

Академији струковних студија косовско метохијској Европска комисија за образовање доделила је ЕРАЗМУС повељу за високо образовање 2021-2027 (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027- ECHE). Повеља је предуслов да високошколске установе учествују у EРАЗМУС+ програмима и активностима које ови програми нуде.

ЕРАЗМУС повеља у високом образовању високошколским установама служи као општи квалитативни оквир за активности европске и међународне сарадње које те установе могу спроводити у склопу ЕРАЗМУС+ програма.

Додела ЕРАЗМУС повеље у високом образовању представља потврду успеха и континуираног рада Академије струковних студија косовско метохијске на унапређењу међународне сарадње која је резултирала да АССКМ постане препознатљив партнер у европским образовним оквирима.

ЕРАЗМУС повеља преставља оквир за квалитетну имплементацију свих активности обухваћених ЕРАЗМУС + програмима. Ова повеља отвара могућности да АССКМ може учествовати у новим циклусима ЕРАЗМУС+ програма.

Високошколске установе које су добиле ову Повељу обавезују се да даље развијају интернационализацију своје институције и доприносе циљевима Европских образовних оквира. Главни принципи Повеље имају за циљ јачање квалитетне имплементације мобилности студената и особља (наставног и ненаставног), развијање квалитетних партнерстава са иностраним високошколским установама у складу са њиховим стратегијама интернационализације, промовисање могућности за појединце у неповољном положају, имплементацију принципа недискриминације и једнаког приступа као и унапређење наставних активности на локалном и међународном нивоу.

ЕРАЗМУС повељу за високо образовање Академије струковних студија косовско метохијске можете погледати овде. СРБ ENG

ПРОЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (ERASMUS+ пројекти) АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКЕ
Партнерство за промоцију и афирмацију електричне мобилности кроз трансформацију и модернизацију студијских програма високошколских установа земаља Западног Балкана (Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs- PELMOB).

Ознака пројекта: 101082860-PELMOB-ERASMUS-EDU-2022-CBHE

Координатор: Универзитет у Митровици

Интернет страница пројекта: https://pelmob.pr.ac.rs

Трајање: 2022 – 2025

Партнери:

 1. National and Kapodistrian University of Athens (NKUA)- Грчка
 2. Technische Universitaet Wien (TUW)- Аустрија
 3. Lublin University of Technology (LUT)- Пољска
 4. Óbuda University (OE)- Мађарска
 5. Универзитет Источно Сарајево (УЕС)- Босна и Херцеговина
 6. Универзитет Џемал Бједић Мостарн (УДБМ)- Босна и Херцеговина
 7. POLIS University (UPOLIS)- Албанија
 8. Universiteti Aleksander Moisiu Durres (UAMD)- Албанија
 9. International Business College Mitrovica (IBCM)
 10. Универзитет Адријатик, Бар (АУБ)- Црна Гора
 11. Универзитет Црне Горе (УЦГ)- Црна Гора
 12. Универзитет у Сарајеву (УНСА)- Босна и Херцеговина
 13. Академија струковних студија косовско метохијска (ААСКМ)

Циљеви пројекта: Циљ пројекта је унапређење квалитета високог образовања у области електричне мобилности (ЕМ) у складу са трендовима у ЕУ, допринос, промоција и популаризација ЕМ, јачање важности за тржиште рада и друштво. Електрична мобилност и уопште ниско-карбонска мобилност, један је од главних циљева политике Европске уније посвећене зеленој транзицији. Политика ЕУ је промоција одрживе мобилности, а посебно ЕМ. Европска унија је дуго идентификовала ЕМ, у ширем контексту одрживе мобилности, као један од приоритета за декарбонизацију транспорта у свим државама чланицама. ЕМ сматра кључном транзицијом за превазилажење зависности транспортних система ЕУ од фосилних горива. Унапређење и формирање нових студијских програма предвиђених пројектом ће бити у складу са захтевима Болоње и са стандардима националне акредитације. Наш циљ у оквиру пројекта је унапређење студијског програма Друмски саобраћај и транспорт на Мастер струковним студијама.

Нови систем енергетских компетенција и технологија за реформу курикулума система енергетске стабилности у земљама ЗБ (New energy competence system and technology for WB energy stability system curriculla reform - NEST4WB)

Ознака пројекта: 101129321- NEST4WB -ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Координатор: Академија струковних студија косовско метохијска Лепосавић- ААСКМ

Интернет страница пројекта:

Трајање: 2023 – 2026

Партнери:

 1. Свеучилиште у Ријеци-Технички Факултет - Технички Факултет
 2. Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon – Nkua
 3. VSB - Technical University Of Ostrava - VSB - TU Ostrava
 4. Universidad Politecnica дe Madrid – UPM
 5. Академија Техничко-Васпитачких Струковних Студија
 6. Академија Техничко-Уметничких Струковних Студија Београд
 7. University оf Mitrovica
 8. Univerzitet u Istocnom Sarajevu - UES
 9. University оf Mostar
 10. Univerzitet Sinergija Bijeljina
 11. Luarasi University
 12. Universiteti Metropolitan Tirana - Future University Of Tirana
 13. Факултет Примијењене Науке Подгорица - ФПРН

Циљеви пројекта: Циљ пројекта је модернизација студијских програма високошколских установа у земљама Западног Балкана кроз увођење нових наставних предмета из области енергетике и ИТ сектора на основним и мастер студијама. Ово ће се постићи креирањем нових и модернизацијом постојећих студијских програма основних и мастер студија, као и путем креирања електронских платформи, центара за обуку, трансфера знања и вештина, итд. Постојећи студијски програми из области енергетике и информационих технологија биће унапређени елементима из области ИОТ-а, сензорних система, вештачке интелигенције, виртуелне стварности, паметних мрежа, дигиталне безбедности, енергетске ефикасности и томе слично. Управо је приступ реформи студијских програма са гледишта двају елемената дигиталног преноса енергије тај који ће довести до унапређења стања енергетског сектора и довести до пораста енергетске независности у земљама ЗБ.

Мрежа центара за регионалне кратке програме студија у земљама Западног Балкана (Network of centers for regional short study programs in the countries of the Western Balkans - WBNET)

Ознака пројекта: 101128813 - WBNET -ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Координатор: Академија техничко-уметничких струковних студија Београд-АТУСС

Интернет страница пројекта:

Трајање: 2023 – 2026

Партнери:

 1. Univerza v Ljubljani - Ul
 2. Universidad Politecnica De Madrid - Upm
 3. University оf Mitrovica
 4. Академија струковних студија косовско метохијске Лепосавић
 5. Свеучилиште Херцеговина
 6. Универзитет у Бихаћу - UNBI
 7. W3 Lab Digital Solutions
 8. Association f Rectors Of Private Universities In Bosnia And Herzegovina

Циљеви пројекта: Циљ пројекта је увођење кратких програма студија из области ИТ у високошколским установама земаља Западног Балкана. Ово ће бити могуће кроз: формирање четири центара за кратак програм студија у земљама ЗБ; креирање наставног плана и програма кратких програма студија у области техничко-технолошког поља и њихова акредитација код националног акредитационог тела; реализација кратких програма студија. Улога Центара ће бити да анализира тржиште рада и идентификује потребе послодаваца како би се дефинисао постојећи проблем- недостатак знања и вештина за извођење специфичних пословних задатака који су у складу са стеченим компетенцијама на високом нивоу образовања; креирање наставног плана и програма кратких програма студија у техничко-технолошком пољу, као и имплементација групе наставних предмета и стручне праксе/обуке који за циљ имају стицање ускостручног знања и вештина а све у складу са компетенцијама које се стичу на високом степену образовања итд. Планира се да се у оквиру пројекта реализује заједнички кратки програм студија из области мултимедијалног инжењерства и информатике.

Одрживи транспорт у оквиру Зеленог плана Европе (Sustainable Transportation within the framework of Green Deal - SPHERE)

Ознака пројекта: 101128065 - SPHERE -ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Координатор: Универзитет у Митровици, УПКМ

Интернет страница пројекта:

Трајање: 2023 – 2026

Партнери:

 1. Toshkent Shahridagi Turin Politexnika Universitetuz
 2. Академија струковних студија косовско метохијска
 3. Toshkent Davlat Transport Universiteti
 4. Tashkent Kimyo International University
 5. Jizzakh branch of National university of Uzbekistan
 6. Univerza V Mariboru
 7. Polytechneio Kritis
 8. Universidad Politecnica De Madrid
 9. Ministry For Higher And Secondary Specialized
 10. Politecnico Di Torino
 11. Uzavtotrans Texnika Scientific And Production Center Duz
 12. JV "Samarkand Automobile Factory" LLC UZ Associated
 13. W3 Lab digital solutions L.L.C.

Циљеви пројекта: Циљ пројекта је креирање нових и унапређење постојећих наставних планова програма основним и мастер студија у области одрживог транспорта. Нови/модернизовани студијски програми бавиће се еколошким и одрживим дизајном друмског саобраћаја, новим технологијама транспорта, унапређењем транспорта (интегрални транспортни систем, едукација возача, логистика и организација транспорта, и томе слично), типовима транспорта који не загађују животну средину, заштитом животне средине. Циљ унапређених студијских програма је укључивање различитих дисциплина у наставу, као што су организација транспорта, интелигентни транспортни системи, наука о животној средини али и оснивање лабораторија које ће се бавити одрживим транспортом у земљама партнера.