АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА

Савет Академије

Чланови из реда наставног особља

др Бојан Стојчетовић

професор струковних студија

председник Савета Академије

др Мартина Петковић

професор струковних студија

др Бојана Милосављевић

виши предавач

др Радмила Тркља

професор струковних студија

др Бобан Дашић

професор струковних студија

др Жељко Девић

професор струковних студија

др Мирјана Гаљак

професор струковних студија

др Небојша Васић

професор струковних студија

др Јелена Рајовић

професор струковних студија

Чланови из реда ненаставног особља

Срђан Ковачевић

дипл. инжењер геологије

Чланови именовани испред Републике Србије

др Игор Симић

доцент

заменик председника Савета Академије

Драган Бараћ

дипл. инжењер машинства

Драгана Батачанин

дипл. правник

Мирјана Георгијев

дипл. правник

Слободан Миљојковић

мастер инжењер заштите на раду

Марко Кузмановић

мастер инжењер заштите животне средине

Чланови из реда студентског парламента

Николина Божовић

Стеван Вукићевић

Стефан Мијаиловић