АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА

Савет Академије

Чланови из реда наставног особља

др Бојан Стојчетовић

професор струковних студија

др Мартина Петковић

предавач

Бојана Милосављевић

наставник вештина

др Радмила Тркља

професор струковних студија

др Бобан Дашић

професор струковних студија

др Жељко Девић

професор струковних студија

др Мирјана Гаљак

професор струковних студија

др Небојша Васић

наставник практичне наставе

др Јелена Рајовић

предавач

Чланови из реда ненаставног особља

Срђан Ковачевић

Чланови именовани испред Републике Србије

др Игор Симић

Драган Бараћ

Милена Мијаиловић

Мирјана Георгијев

Ирена Станић

Тања Станковић

Чланови из реда студентског парламента

Николина Божовић

Теодора Гвоздић

Стефан Мијаиловић